Co znamená water-resistant u hodinek?

Water-resistant je jedním z nejčastěji používaných termínů při popisu vodotěsných hodinek. Ale co přesně tato označení znamenají a jaký je rozdíl mezi různými stupni vodotěsnosti? V tomto článku se podíváme na to, co znamená water-resistant u hodinek a jaké jsou jeho praktické využití.

Vodotěsnost hodinek je důležitým faktorem, zejména pokud hodinky nosíte při sportu nebo aktivitách ve vodě. Když si kupujete nové hodinky, je důležité si být vědom toho, do jaké míry jsou schopné odolat vodě. Termín water-resistant se používá k označení toho, že hodinky jsou schopné odolat vodě alespoň do určité míry.

Existuje několik různých stupňů vodotěsnosti, které se používají k popisu hodinek. Nejčastěji se setkáte s označeními jako například 30m (100 stop), 50m (165 stop) nebo 100m (330 stop). Tyto číselné hodnoty udávají maximální hloubku, do které můžete s hodinkami ponořit pod vodu, aniž by došlo k poškození.

Je důležité si uvědomit, že tyto hodnoty neznamenají, že hodinky mohou být bezpečně ponořeny do vody na danou hloubku po celou dobu. Místo toho udávají, že hodinky jsou schopné odolat tlaku vody ve statických podmínkách na danou hloubku. To znamená, že pokud se hodinky ponoříte do vody a začnete se s nimi pohybovat, může dojít k většímu tlaku vody, než jsou hodinky schopné unést.

Pokud plánujete používat hodinky při potápění nebo jiných vodních aktivitách, je důležité si vybrat hodinky s dostatečně vysokou vodotěsností. Pro potápění se doporučuje vodotěsnost minimálně 100m (330 stop), aby byly hodinky schopné odolat tlaku vody větších hloubek.

Na druhou stranu, pokud plánujete používat hodinky pouze při plavání nebo sprchování, pak by vám měly postačit hodinky s nižší vodotěsností, například 30m (100 stop).

Je důležité si také uvědomit, že vodotěsnost hodinek se může časem snižovat v důsledku opotřebení a stárnutí materiálů. Proto je důležité pravidelně kontrolovat stav těsnění a vodotěsnost hodinek a případně nechat provést servis, pokud je to nutné.

Celkově lze tedy říci, že water-resistant u hodinek znamená, že jsou schopné odolat vodě do určité míry. Je důležité si být vědom toho, do jaké míry jsou hodinky vodotěsné a jakým způsobem se hodláte s nimi používat. Vždy je lepší být opatrný a nepodceňovat vliv vody na hodinky, abyste se vyvarovali nechtěným poškozením.